Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995206 e-mail: info@edlit.auth.gr, savaspap@edlit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9090)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613 e-mail: info@pharm.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9092)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995397 e-mail: info@polsci.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκλογική Κοινωνιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9094)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9095)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998450 e-mail: info@geo.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία – Νεοτεκτονική και Γεωλογική Χαρτογράφηση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9096)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1365/19-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 21-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  29/11/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1365/19-11-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 29 Ιανουάριος, 2019 - 15:00