Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9127)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9130)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9131)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Ιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9132)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9133)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1401/26-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  04/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1401/26-11-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 11/01/2019 @ 8:23