Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9127)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9130)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων του».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9131)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Ιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9132)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9133)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1401/26-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  04/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1401/26-11-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00