Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995219 e-mail: info@vet.auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9134)

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9135)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310992122 e-mail: bliatka@thea.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Παραστασιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9136)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική-Γεωβοτανική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9137)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1404/27-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 28-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  04/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1404/27-11-2018 τ.Γ'

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00
Υποβλήθηκε στις 11/01/2019 @ 12:02