Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995219 e-mail: info@vet.auth.gr, )

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών Ζώων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9134)

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9135)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310992122 e-mail: bliatka@thea.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Παραστασιολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9136)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική-Γεωβοτανική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9137)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1404/27-11-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 28-11-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  04/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1404/27-11-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00