Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική και Ανωτέρα Προσθετική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9250)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9251)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: gnikifor@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9252)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991354 e-mail: info@enl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Εκμάθηση της Αγγλικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας κατά την Προσχολική και Σχολική Ηλικία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9253)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9254)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1438/04-12-2018 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 05-12-2018) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  11/12/2018

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1438/4-12-2018 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος, 2019 - 15:00