Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995174 e-mail: info@frl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση Δικτύων και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9783)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995243 e-mail: info@itl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ισπανική γλωσσολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9784)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231 e-mail: info@vet.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική και Παθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9785)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9786)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9787)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 17/18-01-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 21-01-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  29/01/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
17/18-1-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2019 - 15:00