Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995065 e-mail: info@nured.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10054)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044-295-211 e-mail: info@med.auth.gr, sofia@auth.gr, gnikifor@auth.gr, chryskalp@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιατρικής».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10055)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10056)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Ηπατολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10057)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10059)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 101/05-02-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-02-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 8 Απριλίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  08/02/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
101/5-2-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 8 Απρίλιος, 2019 - 15:00