Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995254 e-mail: info@econ.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10161)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995065 e-mail: info@nured.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10162)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με έδρα τη Θεσσαλονίκη (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10164)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υγρός Στίβος».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10165)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995197 e-mail: info@for.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Πληροφορική και Τεχνολογίες Πράσινων Περιφερειακών Πολιτικών».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10166)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 117/07-02-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-02-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Απριλίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  15/02/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

 

 

 

 

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
117/7-2-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 15 Απρίλιος, 2019 - 15:00