Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10567)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998410-20-36 e-mail: info@csd.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10568)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στην Βιοϊατρική - Βιοπληροφορική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10570)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10569)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995991 e-mail: megka@eng.auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, με έμφαση στην Τηλεπισκόπηση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ10571)

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ10572)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 269/05-03-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-03-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  13/03/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών α.α.

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
269/5-3-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 13 Μάιος, 2019 - 15:00