Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Λόγου των Μ.Μ.Ε.».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10655)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr,)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10658)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 321/12-03-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 13-03-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  20/03/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
321/12-3-2019 τ.Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 20 Μάιος, 2019 - 15:00