Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310992122 e-mail: bliatka@thea.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία - Ιστορία Θεάτρου».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11402)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998780 e-mail: info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στη Ρωμαϊκή εποχή».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11403)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11404)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995596 e-mail: info@arch.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11405)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 725/03-05-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-05-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Θεσσαλονίκη,  15/05/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
725/3-5-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 15:00