Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998410-20-36 e-mail: info@csd.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11627)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βάσεις Δεδομένων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11636)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11628)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κολύμβηση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11629)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211 e-mail: chryskalp@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11630)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11635)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995397 e-mail: info@polsci.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11631)

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80 e-mail: info@bio.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ11632)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 810/20-05-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 20-05-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  24/05/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
810/20-5-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 24 Ιούλιος, 2019 - 15:00