Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (τηλ.Γραμματείας 2310992122 e-mail: bliatka@thea.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12226)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία - Υποκριτική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12227)

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991955 e-mail: gkadinop@jour.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Δημοσιογραφία και Ειδησεογραφικός Γραμματισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12228)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992494 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12229)

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία - Αγροτουρισμός».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12230)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1205/16-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 16-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Θεσσαλονίκη,  23/07/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1205/16-7-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος, 2019 - 15:00