Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211 e-mail: chryskalp@auth.gr)

- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12583)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12584)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη διαχείριση εθνικών και διακρατικών υδατικών πόρων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12585)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση και Αξιολόγηση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12586)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980 e-mail: info@theo.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, από την άλωση μέχρι σήμερα».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12587)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1293/31-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 31-07-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  29/08/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1293/31-7-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 29 Οκτώβριος, 2019 - 15:00