Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: chryskalp@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP13957)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία. Επιστημονικό πεδίο: Αρτηριακή Υπέρταση».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13959)

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13958)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995246, e-mail: elenalz@lit.auth.gr, info@lit.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ13963)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2367/19-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 20-12-2019) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  30/12/2019

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2367/19-12-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 2 Μάρτιος, 2020 - 15:00