Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: chryskalp@auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία - Θρομβοεμβολικές παθήσεις».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ14087)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310991801, e-mail: info@mus.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Πληροφορική».

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP14088)

 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2450/31-12-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 14-01-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.

Θεσσαλονίκη,  17/01/2020

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2450/31-12-2019 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 17 Μάρτιος, 2020 - 15:00