Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

Κείμενο προκήρυξης

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ):
 
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995174-76-77-78, e-mail: info@frl.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Μετάφραση», προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Μετάφρασης.
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ.Γραμματείας 2310992491, e-mail: info@phed.auth.gr, )
- Μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακές Εφαρμογές στις Ανθρωπιστικές Έρευνες και την Αθλητική Ψυχολογία», προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία των οικείων επιστημών.
  Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 360/31-3-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 01-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Μαΐου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
 
 
Θεσσαλονίκη,  7/04/2020
 Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
      

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 360/31-3-2020 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 7 Μάιος, 2020 - 15:00