Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ):
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995254-55-56-58-59,                  e-mail: info@ econ.auth.gr, )
- Μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση», προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο.
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995852-5851-4361,                     e-mail: info@civil.auth.gr, )
- Μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία και Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική», προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία της Τεχνικής Σεισμολογίας και της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής.
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1119/17-7-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-07-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27 Aυγούστου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
 
Σας ενημερώνουμε ότι, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11 και 16-6-2020, αποφάσισε οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 3-8-2020 έως και 14-8-2020 (έγγραφο Γραμματείας Συγκλήτου αριθμ. πρωτ. 27668/23-6-2020).

Θεσσαλονίκη,  27/7/2020
 Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1119/17-7-2020 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 27 Αύγουστος, 2020 - 15:00