Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80,e-mail: info@bio.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική Ζωικών Οργανισμών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16946)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: chryskalp@auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16947)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην Εκπαίδευση».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16951)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και της παιδικής ηλικίας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16952)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός – Κριτικός Γραμματισμός στο Σχολείο».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16953)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 978/29-06-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 29-06-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου  2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  07/07/2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

                                                                                       Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
978/29.6.2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 7 Σεπτέμβριος, 2020 - 15:00