Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Υδραυλική και Περιβαλλοντική Υδρολογία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16544)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Εντομολογία-Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16546)
 
Οι προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806/03-06-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 04-06-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Αυγούστου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  10/06 /2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
806/3-6-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 10 Αύγουστος, 2020 - 15:00