Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995068,e-mail: info@vis.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες – Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16774)
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310996980, e-mail: info@theo.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16775)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 913/17-06-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 17-06-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 26 Αυγούστου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  26/06/2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
913/17-6-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τετάρτη, 26 Αύγουστος, 2020 - 15:00