Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995251,e-mail: info@law.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17972)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995065, e-mail: info@nured.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17973)
 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995050, e-mail: info@eled.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και η Διδακτική των Μαθηματικών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17974)
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80, e-mail: info@bio.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πληθυσμιακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17975)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1454/18-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Νοεμβρίου  2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  28/09/2020
Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
 
 
 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1454/18-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 30 Νοέμβριος, 2020 - 15:00