Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999295, e-mail: pavlospd@auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18098)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050, e-mail: info@phed-sr.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Έρευνας-Ανάλυση Δεδομένων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18099)
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80, e-mail: info@bio.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία τετραπόδων σπονδυλωτών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: ΑΡΡ 18158)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: ΑΡΡ 18159)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991608, e-mail: info@edlit.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές τεχνολογίες απτικών διεπαφών και εκπαιδευτική ρομποτική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18105)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1532/30-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 01-10-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  09/10/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
1532/30-9-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 10 Δεκέμβριος, 2020 - 15:00