Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995852 e-mail:info@civil.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19243)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Σκυροδέματος. Ανάπτυξη Σκυροδέματος για Αειφόρες Κατασκευές».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19244)
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995244 e-mail:maligou@lit.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία και Αρχαία Ελληνική Κωμωδία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19246)
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998250-60-70-80 e-mail:info@bio.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική και Βιοποικιλότητα Φυτικών Οργανισμών».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19247)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310991801 e-mail:info@mus.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσικολογία με εξειδίκευση στην ψαλτική τέχνη».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19248)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2084/17-12-2020 τ.Γ΄ (ημερομην. κυκλοφορ. 18.12.2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης)υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  28/12/2020
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2084/17-12-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Δευτέρα, 1 Μάρτιος, 2021 - 15:00