Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και επί τόπου χαρακτηρισμός».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19519)
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (τηλ.Γραμματείας 2310991050 e-mail: info@phed-sr.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική του Κλασικού Αθλητισμού».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19520)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αμπελουργία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19521)
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999044 e-mail: sofia@auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία και Χειρουργική Ανατομία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19522)
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr )
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19523)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2208/31-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 08-01-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Μαρτίου 2021.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails.
Θεσσαλονίκη,  18/01/2021
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
2208/31-12-2020 τεύχος Γ'
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 19 Μάρτιος, 2021 - 15:00