Κείμενο προκήρυξης
Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

1158/23-12-2011
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 994179-143
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 23/01/2012 @ 12:50