Γεωδαισία-Επίδραση του περιβάλλοντος στις γεω...

Κείμενο προκήρυξης

Γεωδαισία-Επίδραση του περιβάλλοντος στις γεωδαιτικές μετρήσεις

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 152/21-9-2004 τ. Π.
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ