Παιδαγωγική, με έμφαση στους Η/Υ και τα πολυμ...

Κείμενο προκήρυξης

Παιδαγωγική, με έμφαση στους Η/Υ και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 163/20-10-2004 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ