Γενική Χειρουργική...

Κείμενο προκήρυξης

Γενική Χειρουργική

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 165/22-10-2004 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ