Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων...

Κείμενο προκήρυξης

Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 17/25-1-2005 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ