Κείμενο προκήρυξης

Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

ΦΕΚ 69/1-4-2005 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 22/04/2006 @ 0:00