Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία Αρχιτεκτ...

Κείμενο προκήρυξης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία Αρχιτεκτονικής

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 66/3-4-2006 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ