Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργειακ...

Κείμενο προκήρυξης

Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 67/3-4-2006 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ