Πνευμονολογία - Λοιμωξιολογία...

Κείμενο προκήρυξης

Πνευμονολογία - Λοιμωξιολογία

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 69/4-4-2006 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ