Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Οικουμενικ...

Κείμενο προκήρυξης

Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και των άλλων πρεσβυγενών Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων

Πληροφορίες προκήρυξης
ΦΕΚ: 
ΦΕΚ 72/5-4-2006 τ. Παράρτημα
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
τηλ. Γραμματεία
Προέλευση Προκήρυξης
ΑΠΘ