Η Γεωπονική Σχολή και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ έχουν οργανώσει από κοινού αίθουσα 35 ατόμων με σύστημα προηγμένων υποδομών για τη χρήση πολυμέσων και τη διενέργεια τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης με τη χρήση μονόδρομης ή αμφίδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας μέσω δορυφόρου ή internet σε συνεργασία με απομακρυσμένους ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Μουσεία, αγροκτήματα κ.α). Τό σύστημα στεγάζεται σε αίθουσα του κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.

Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 05/07/2007 @ 9:49