Εκδήλωση Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών

 Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» διοργανώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, «Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη» με ομιλητές ειδικούς Αριστοτελιστές από την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τις Η.Π.Α. και την Ελλάδα. Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και ώρες 19:00 με 21:00, στο Αμφιθέατρο 1 του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ., στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η όγδοη διάλεξη του Colloquium. Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Οικονομικές θεωρήσεις κατά τον Αριστοτέλη».

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου