Ίδρυση Μονάδας Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 2014, στο Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με έδρα τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Η Μονάδα Αριστείας υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Συνολικά, ιδρύονται εννέα Μονάδες Αριστείας σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες θεματικές περιοχές.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου