«Η Μετρολογία στην προώθηση της προτυποποίησης και εναρμόνισης μεθόδων στον τομέα των Τροφίμων και της Διατροφής-Μetrology Promoting Standardization and Harmonization in Food and Nutrition» είναι ο τίτλος του Διεθνούς Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 1-4/10/2017, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μετρήσεων.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α., με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεροθανάση.

Στόχος του Συνεδρίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο σε διαφορετικά θεματικά πεδία της Μετρολογίας που άπτονται των επιστημών Τροφίμων και Διατροφής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την εναρμόνιση και την τυποποίηση αναλυτικών μεθόδων και υλικών αναφοράς. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις που θα γίνουν προφορικά ή σε μορφή αφίσας θα αφορούν την ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων (π.χ. πειραματικός σχεδιασμός, εκτίμηση διάρκειας ζωής) και μεθόδων, την αξιολόγηση και τις χρήσεις των δεδομένων (π.χ. χημειολογισμός, οργανοληπτική αξιολόγηση), καθώς και την προτυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων (π.χ. φυσικά προϊόντα, διατροφικά συμπληρώματα κ.ά.)».

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν 200 σύνεδροι από 29 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν:

α) Συμπόσιο, με θέμα «Η Μετρολογία στην υπηρεσία του ελέγχου γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας πρώτων υλών και προϊόντων-Metrology supporting authenticity and traceability of raw materials and products», που θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και στρογγυλό τραπέζι.

β) Δύο παράλληλα Εργαστήρια διάρκειας δύο ωρών το καθένα, με δυνατότητα παρακολούθησης από όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου, του Συμποσίου και των Εργαστηρίων, καθώς και δελτία συμμετοχής είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο http://imekofoods3.web.auth.gr

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 28/09/2017 @ 12:42