Με πρωτοβουλία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) του ΑΠΘ συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση 300 άπορων οικογενειών της Θεσσαλονίκης, που προστατεύει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.).

Η συγκέντρωση των τροφίμων έγινε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, στο Κτίριο της Φαρμακευτικής, υπό την εποπτεία της Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και Προέδρου του Παραρτήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, Καθηγήτριας Δήμητρας Χατζηπαύλου-Λίτινα.

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 22/12/2017 @ 14:15