Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης, διεξάγει δειγματοληπτική έρευνα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη συμμετοχή των πολιτών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ επισκέπτονται τις περιοχές του Δήμου Θέρμης και συζητούν με τους πολίτες, ώστε να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν αφορούν τις ενέργειες και δράσεις των τοπικών θεσμών, την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επαφή που έχουν με τα αρμόδια τοπικά όργανα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την αξιολόγηση των αιρετών (δημάρχου, δημοτικών συμβούλων) και των υπαλλήλων του Δήμου για διάφορα ζητήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά τους, η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τους πολίτες, οι ικανότητές τους στην εργασία κ.ά.

Επίσης, μέσα από την έρευνα καταγράφονται τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες και τον Δήμο Θέρμης, θέματα κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών, αλλά και η γνώμη τους σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση κοινωνικών θεμάτων.

Οι απαντήσεις των πολιτών είναι απόλυτα εμπιστευτικές και, σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η ανωνυμία των κατοίκων.

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 28/12/2017 @ 13:23