Ποια είναι η γνώμη των κατοίκων του Δήμου Θέρμης για τον Δήμαρχό τους; Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι δημότες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου; Πώς αξιολογούν τη συμπεριφορά και τις επαγγελματικές ικανότητες των υπαλλήλων του Δήμου;

Αυτά καθώς και άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν στην έρευνα κοινής γνώμης που διενήργησε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, με τη συμβολή 25 φοιτητριών και φοιτητών του, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης.

Η έρευνα αποτυπώνει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον βαθμό ικανοποίησης των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη στάση/άποψή τους για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς, για τις ενέργειες/δράσεις των τοπικών Οργάνων και την επαφή τους με αυτά, τη συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα και σε δημοκρατικές διαδικασίες, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής κ. ά.

Πρόκειται επί της ουσίας για την αξιολόγηση των αιρετών (δημάρχου και δημοτικών συμβούλων) και των υπαλλήλων του Δήμου σε θέματα πολιτικών, όπως π.χ. η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου, και ανάληψης πρωτοβουλιών. Επίσης, αξιολογούνται η συμπεριφορά τους, η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τους πολίτες, οι επαγγελματικές τους ικανότητες κ.ά.

Η έρευνα διενεργήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θέρμης το χρονικό διάστημα από τις 4 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2018. Υπεύθυνοι του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Θεόδωρος Χατζηπαντελής και η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Μαρίνα Σωτήρογλου.

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη «πρόσωπο με πρόσωπο» με τη χρήση ερωτηματολoγίου, με τυχαία δειγματοληψία. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, με συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης, ενώ οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν θέματα προτεραιότητας για τον Δήμο και δράσεις για ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Στην έρευνα συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών ανά τοπικό διαμέρισμα. Από τα 1.590 ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν συνολικά, αναλύθηκαν μετά τον έλεγχο 1.479 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοπτικά

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του πληθυσμού του Δήμου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Γενική Απογραφή 2011). Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 46,1% του δείγματος συγκεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και το Τριάδι και ακολουθούν τα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα εκτός της Καρδίας και του Κάτω Σχολαρίου, όπου δεν συγκεντρώθηκε επαρκής αριθμός δεδομένων για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Αναλυτικότερα, το ποσοστό των συμμετεχόντων ανά τοπικό διαμέρισμα έχει ως εξής: Πλαγιάρι 11,0%, Νέα Ραιδεστός 9,9%, Νέο Ρύσιο 6,4%, Βασιλικά 6,2%, Αγία Παρασκευή 5,4%, Τριάδι 5,3%, Σουρωτή 4,1%, Ταγαράδες 2,4%, Άγιος Αντώνιος- Μονοπήγαδο 2,0%, Περιστερά 1,0% και Λιβάδι 0,2%. Ανά φύλο, το ποσοστό ήταν 50% γυναίκες και 50% άνδρες.

Στην έρευνα πήραν μέρος δημότες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο. Ποσοστό 73,5% των ερωτηθέντων δηλώνει δημότης, 14,3%  εγγεγραμμένος/η σε άλλο δήμο και ποσοστό 12,2% δεν προσδιορίζει σε ποιο δήμο ανήκει.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο διενέργειας της έρευνας, οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ έχουν αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή πειράματος συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων στον Δήμο (με τη συνεργασία των δημοτικών αρχών) με αντικείμενο τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων  και την ανακύκλωση στον Δήμο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε τοπικά συμβούλια και έχουν προγραμματιστεί ακόμη περισσότερα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά μέρος της έρευνας με τα γραφήματα βρίσκεται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.

Σημειώνεται ότι ολόκληρη η έρευνα έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: https://www.eps.auth.gr/el/polsci/6241

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
Υποβλήθηκε στις 27/07/2018 @ 21:43