Ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδικάζει απερίφραστα τις στρατιωτικές δράσεις στη Βόρεια Συρία, όπως και κάθε παράνομη εισβολή και τακτικές εκκαθάρισης κάθε λαού, άσχετα με τον εθνικό, θρησκευτικό ή οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό του.

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της δοκιμαζόμενης περιοχής στηρίζει τον λαό της Συρίας και τους συναδέλφους-ακαδημαϊκούς επικαλούμενη τις πανανθρώπινες αξίες.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου