Ο Ορίζοντας χρηματοδότησης άνοιξε… στο διαδικτυακό σεμινάριο του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

Τριπλό στόχο είχε το διαδικτυακό σεμινάριο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ» που διοργάνωσε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής των προγραμμάτων πλαίσιο της ΕΕ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. 
 
Μέσα από τη διαδικτυακή «συνάντηση» (λόγω των υγειονομικών μέτρων) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, η πανεπιστημιακή κοινότητα είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τον απολογισμό της συμμετοχής του ΑΠΘ στο Horizon 2020 μέσω της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ παρουσιάστηκε και η γενική στατιστική επισκόπηση των θεματικών του προγράμματος Horizon 2020. Παρουσιάστηκε, επίσης, η μετάβαση στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon Europe, καθώς έγινε και ιδιαίτερη εξειδίκευση σε νέες ευκαιρίες για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. 
 
Στη σύντομη παρέμβασή του ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, ανέφερε ότι «η δυναμική συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας στα νέα ευρωπαϊκά πλαίσια χρηματοδότησης, όπως είναι το Horizon Europe, με υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικές προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων, πρόκειται να είναι καθοριστική για το μέλλον της Έρευνας και της Καινοτομίας στο ΑΠΘ. Κρίνοντας από τις μέχρι τώρα επιδόσεις μας στο Horizon 2020, φαίνεται πως διαθέτουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, τις ιδέες και τη δυναμική για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον. Μέσω του Horizon Europe αναμένεται να διατεθούν κονδύλια περισσότερα των 90 δισεκατ. ευρώ. Δεν μπορούμε παρά να διεκδικήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μερίδιο που μας αναλογεί». Επισήμανε, ακόμη, πως σήμερα παρουσιάζονται και «θέματα συγγραφής προτάσεων και κατάρτισης προϋπολογισμού». Τέλος, ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι «στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων του ΕΛΚΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας θα έχει το επόμενο διάστημα πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, ενημέρωσης, συμβουλευτικής και κάθε είδους άλλης απαραίτητης ενίσχυσης με στόχο την ανάπτυξη της χρηματοδοτούμενης έρευνας στο ΑΠΘ». 
 
Συνολικά στο διαδικτυακό σεμινάριο έδωσαν το «παρών» 96 συμμετέχοντες, υποβάλλοντας θέματα για συζήτηση και ενημέρωση.  Αξίζει να σημειωθεί πως το ΑΠΘ μέσα από το πρόγραμμα Horizon 2020 υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα με συνολικό ύψος χρηματοδότησης που υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ κατατάσσοντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην 5η θέση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους φορείς με τη μεγαλύτερη κοινοτική χρηματοδότηση.
 
Όλες οι θεματικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικού Σημείου Επαφής στον «Ορίζοντα 2020». Συγκεκριμένα, οι θεματικές παρουσιάσεις του σεμιναρίου ξεκίνησαν από την επικεφαλής της ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Χριστιάνα Σιαμπέκου, η οποία παρουσίασε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες σε ερευνητικές προτάσεις. Στη συνέχεια, η Κατερίνα Παπαδούλη παρουσίασε την ελληνική συμμετοχή στον «Ορίζοντα 2020» από το 2014 μέχρι το 2019, με έμφαση στις συμμετοχές του ΑΠΘ. Η δομή του νέου προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», καθώς και νέα στοιχεία που θα περιλαμβάνει παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τη Βάγια Πιτέλη. 
 
Ένα από τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εκτενώς από τη Βασιλική Καλοδήμου είναι το νέο status της Ελλάδας ενόψει του «Ορίζοντα Ευρώπη» ως χώρας widening και οι αναδυόμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων Spreading Excellence and Widening Participation. Επίσης, έμφαση δόθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council) που παρουσιάστηκαν από τον Δρ Γιώργο Τζαμτζή. Το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου ήταν αφιερωμένο στη συγγραφή προτάσεων και στην κατάρτιση προϋπολογισμού, με παρουσιάσεις που έγιναν από την Κατερίνα Παπαδούλη και τον Βαγγέλη Αργουδέλη. 
 
Φωτογραφία: Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, η Συνεργάτιδα στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων, Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Ηλιάνα Μπουσιάκη, και τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ: Βασιλική Καλοδήμου, Κατερίνα Παπαδούλη, Χριστιάνα Σιαμπέκου και Βάγια Πιτέλη. 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Δελτίου Τύπου