Διημερίδα ελληνο-κυπριακής ερευνητικής συνεργασίας

Συνάντηση Πρυτανικών Αρχών και εκπροσώπων ΑΠΘ – Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι δυνατότητες διεύρυνσης της ακαδημαϊκής συνεργασίας και η από κοινού προετοιμασία για συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το αντικείμενο της διήμερης συνάντησης πρυτανικών και κοσμητορικών αρχών και ακαδημαϊκών των δύο Πανεπιστημίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια ερευνητικής συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση ερευνητικών κονδυλίων, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να συμβάλουν στην ανάπτυξη μέσα από την έρευνα και την καινοτομία και ταυτόχρονα να βάλουν φρένο στην ερευνητική «αιμορραγία» που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια με τη «διαρροή» νέων, αξιόλογων ερευνητών στο εξωτερικό (brain drain). «Η οικονομική κρίση και τα συνακόλουθα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στα Πανεπιστήμια μας αναγκάζουν σε συστράτευση δυνάμεων. Με τη συνέργια επιδιώκουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», τόνισε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος. Στη διάρκεια της διημερίδας θα παρουσιαστεί η ερευνητική δραστηριότητα των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώ θα συσταθούν ομάδες εργασίες ανά θεματική ενότητα για την προετοιμασία των προτάσεων. Από κυπριακής πλευράς θα συμμετάσχουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Αθανάσιος Γαγάτσης, οι κοσμήτορες των Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής, καθώς και οι αναπληρωτές κοσμήτορες των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αντίστοιχα, από πλευράς ΑΠΘ θα συμμετάσχουν οι Πρυτανικές Αρχές, οι κοσμήτορες της Φιλοσοφικής, της Πολυτεχνικής, της Παιδαγωγικής, της ΝΟΠΕ και της Σχολής Θετικών Επιστημών, οι πρόεδροι ή αναπληρωτές πρόεδροι 19 τμημάτων των αντίστοιχων σχολών, καθώς επίσης οι πρόεδροι του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων και του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών ΑΠΘ. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν οι αντίστοιχοι φορείς της πόλης. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ