ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αναβάθμιση υπηρεσίας πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΑΠΘ μέσω του τηλεφωνικού δικτύου (dial-up)

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 18/04/2006 @ 0:00