Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας και της πολιτικής που ακολουθεί η Πρυτανεία του Α.Π.Θ., διευρύνει τα προγράμματα του και τις δραστηριότητες άσκησης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και όλου του προσωπικού του Α.Π.Θ.
Αναλυτικά στο συνημμένο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 27/03/2007 @ 11:11