Υψηλή συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Την τρίτη θέση σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο Ιδρυμάτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, όσον αφορά στους εισερχόμενους Καθηγητές και την τέταρτη θέση στους εξερχόμενους καθηγητές, κατέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η σειρά κατάταξης αφορά στην ακαδημαϊκή χρονιά 2004 – 2005.
Επίσης, το Α.Π.Θ. κατέχει σταθερά την πρώτη θέση ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS με 580 εξερχόμενους φοιτητές και 475 εισερχόμενους
Αναλυτικά στο δελτίο τύπου.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ