Ημερίδα με θέμα : "Προϋποθέσεις & κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας Εκκλησιαστικών πηγών"

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα: «Προϋποθέσεις και κριτήρια εκδόσεως και ερμηνείας των Εκκλησιαστικών πηγών» από το Διατμηματικό Δίκτυο Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παραδόσεως (ΚΕΕΠ), το οποίο έχει συγκροτηθεί και υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ