Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου

Συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση των νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου και την εφαρμογή της Έξυπνης Σπουδαστικής Κάρτας του Α.Π.Θ. θα δοθεί αύριο, Τετάρτη 18 Απριλίου 2007, από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κ.Υ.Τ.Π. (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής), Καθηγητή Γιώργο Πάγκαλο.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ