Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ" του 6ου προγράμματος πλαισίου,από το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών ΑΠΘ

Στα πλαίσια του CrashFest 2007 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Νέα Μέσα για μια Νέα Χιλιετία" του 6ου προγράμματος πλαισίου. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω του Τμήματος Πληροφορικής και συγκεκριμένα το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Η παρουσίαση έγινε το Σάββατο 28 Απριλίου 2007 στο μουσείο κινηματογράφου και πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Ursu F.Marian Καθηγητή του Πανεπιστημίου του GoldSmith στο Λονδίνο.

Προέλευση Δελτίου Τύπου
ΑΠΘ